[Sugna] 深圳偷食評 (下集)

有偷食評上集,就梗係有埋下集架啦。話說上次係房等南仔黎扑野途中,我開 Jack’d 見到有個囝囝既樣,咦,咁熟面口既。特別見到對胸肌,大大對 (自己對大胸仔勁冧的),勁like。同南仔扑完野就諗返起,係港基個鴨區見過佢,立即search返,真係東北大漢大胸肌阿明!仲要有好評喎,第二日即刻發信息微信佢約上酒店開飯。

廣告