[Sugna] 深圳偷食評 (下集)

有偷食評上集,就梗係有埋下集架啦。話說上次係房等南仔黎扑野途中,我開 Jack’d 見到有個囝囝既樣,咦,咁熟面口既。特別見到對胸肌,大大對 (自己對大胸仔勁冧的),勁like。同南仔扑完野就諗返起,係港基個鴨區見過佢,立即search返,真係東北大漢大胸肌阿明!仲要有好評喎,第二日即刻發信息微信佢約上酒店開飯。

廣告

[Sugna] 深圳偷食評 (上集)

Group 友 Sugna 分享又來了。今次呢個南仔係老公啲朋友好兄弟黎,有時老公走左去第二度搵食唔係香港深圳,就會派佢兄弟來招呼。個樣斯斯文文,做愛又另一個人,老公唔係度,同佢偷食都幾開心。

[食囝記] 孟濤胸湧

最新有 Group 友食了剛來港的孟濤,佢算係嚟得幾密,証明唔講大話同用心服務係一定有客人幫襯的,當然,佢操到對波同粒粒腹肌出晒嚟,實引死好多人,係好好的視覺享受。雖然,話就話佢做一做零都得,但阿守好多年前試過,「大隻騷零皇後」當之無愧。